پست های برچسب: لايحه

08.31.2010

جدال رسايي و ‌لاريجاني در مجلس

فرارو: ارجاع سه ماده از لايحه حمايت از خانواده موجب شد نمايندگان حامي دولت از جمله رسايي و كوچك‌زاده به جدال با رئيس مجلس بپردازند كه در پايان حميد رسايي مجلس را ترك كرد. به گزارش ايلنا، ارجاع مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميسيون قضايي انتقادات نمايندگان حامي دولت را […]

Free Blog Themes and Blog Templates