پست های برچسب: مادران عزادار

10.14.2010

مادران عزادار دستگیر شده تحت شکنجه برای گرفتن اعترافات تلویزیونی

پیک ایران: بنابه گزارشات رسیده به” فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” با یورش مامورین وزارت اطلاعات یکی از حامیان مادران عزادار و دخترش دستگیر و احتمالا به سلولهای انفرادی بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل شدند. یکشنبه شب 18 مهر ماه حوالی ساعت 10:30 مامورین وزارت اطلاعات به منزل خانواده ترمسی یورش […]

Free Blog Themes and Blog Templates