پست های برچسب: متکی

12.14.2010

برکناری شتابزده متکی با کدام توجیه!؟

الف: در اصل يكصدوسي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است؛ «رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند» و در اصل يكصدوسي و پنجم همان قانون تصريح شده است كه؛ «رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين نمايد». بنابراين عزل آقاي منوچهر […]

12.4.2010

متكي: كلينتون سلام كرد من هم جواب دادم

فرارو: وزير امور خارجه در خصوص اخبار مطرح شده مبني بر احوالپرسي وزراي خارجه ايران و آمريكا در اجلاس منامه، گفت: «خانم كلينتون در زمان احوالپرسي من با پادشاه اردن ابتدا به من سلام كرد و من نيز بر اساس سنت اسلامي جواب سلام ايشان را دادم.» به گزارش فارس، منوچهر متكي وزير امور خارجه […]

09.2.2010

دولت مصر سفر منوچهر متکی را به قاهره لغو کرد

رادیوفردا: به گزارش رسانه های مصر، وزارت خارجه این کشور سفرمنوچهر متكی، وزير خارجه جمهوری اسلامی را به قاهره لغو کرد. وزارت خارجه مصر با احضارکاردار ايران در قاهره به سخنان متکی که رهبران عرب حامی مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل را «خائن» توصیف کرده بود، اعتراض کرده است. رسانه های ایران چندی پیش خبر […]

Free Blog Themes and Blog Templates