پست های برچسب: محافظ

11.10.2010

فرمانده جديد گارد حفاظت از آيت الله خامنه اى كيست؟

رادیوفردا: سرتيپ ابراهيم جبارى، فرمانده جديد گارد محافظ آيت الله على خامنه اى موسوم به سپاه ولى امر، طبق مستندات موجود يكى از سياسى ترين سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است. سخنرانى هاى بسيارى از سرتيپ جبارى در ۲۰ سال گذشته عليه اصلاح طلبان و منتقدين حكومت رهبر كنونى جمهورى اسلامى ايران وجود دارد. وى […]

Free Blog Themes and Blog Templates