پست های برچسب: محسن برزگر

11.27.2010

مخالفت دادستان تهران با تحویل داروهای محسن برزگر عضو منتخب دفتر تحکیم وحدت

دانشجونیوز: پس از گذشت ۲۰ روز از بازداشت اعضای دفتر تحکیم وحدت، وضعیت جسمی محسن برزگر نگران کننده است. به گزارش دانشجو نیوز، علت نگرانی از وضعیت جسمی محسن برزگر، تماس کوتاه تلفنی وی در هفته اخیر بوده که به گفته برخی از منابع نزدیک به خانواده محسن برزگر نوع صحبت و صدای لرزان وی […]

Free Blog Themes and Blog Templates