پست های برچسب: محمد رضا حیدری

01.8.2010

کنسول ایران در نروژ خبر استعفای خود را تایید کرد

رادیوفرانسه: محمد رضا حیدری، کنسول ایران در نروژ خبر استعفای خود در اعتراض به سرکوب ها در ایران را تایید کرد. این دیپلمات ایرانی در پاسخ به خبرگزاری فرانسه، گفت پس از سرکوب های شدید علیه تظاهرکنندگان روز عاشورا در ایران به نشانۀ اعتراض، استعفای خود را تسلیم کاردار ایران در اسلو کرده و قصد […]

Free Blog Themes and Blog Templates