پست های برچسب: مخالفین

01.9.2010

هشدار ‌صریح رهبر انقلاب به حرکت خودسرها در ‌سخنرانی امروز

کلمه: جوان‌ها مراقب باشند هر کار خودسرانه کمک به شمن است. ورود افرادی که شأن و وظیفه قانونی ندارند، قضایا را خراب می‌کند. رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار با مردم قم با انتقاد از موج حرکتهای خودسرانه در کشور تاکید کردند: جوان‌ها مراقب باشند هر کار خودسرانه کمک به شمن است. ورود افرادی که […]

Free Blog Themes and Blog Templates