پست های برچسب: مسجد ارگ

08.24.2010

آيا ارضی و حداديان به سوی محسن رضايی چرخش كرده‌اند؟ جاسوسی از رفت‌و‌آمدهای مسجد ارگ توسط يک تيم دولتی؟! حداديان: هواداران احمدی‌نژاد قصد بلوا دارند؛ ما به خيابان نمی‌آييم

آفتاب: فروزان آصف نخعی: در حوزه نیروهای سیاسی،‌ شکاف از روحانیون با دولت احمدی‌نژاد این بار به شکاف میان مداحان با دولت احمدی‌نژاد تبدیل شده است. هر چند آقای احمدی نژاد بارها تاکید کرده است که برای حمله به او، از مشایی رییس دفترش آغاز کرده‌اند. با این همه دستگیری جاسوسانی که به گزارش تابناک […]

Free Blog Themes and Blog Templates