پست های برچسب: مسعود علی محمدی

04.1.2010

گاردین به نقل از مامور سیا: شهرام امیری دوست دانشمند اتمی ترورشده در ایران بود

العربیهناپدید شدن شهرام امیری دانشمند فیزیک هسته ای ایران درماه مه گذشته در سفر حج عمره و پناهنده شدن وی به آمریکا به اعتقاد جولیان بروگرو مقاله نویس روزنامه گاردین چاپ لندن، نه تنها ضربه ای اطلاعاتی برضد تهران بود، بلکه باعث شد تا بذرهای شک و بدبینی در بین مقامات این کشور کاشته شود. […]

Free Blog Themes and Blog Templates