پست های برچسب: مقیم پاریس

08.10.2010

تظاهرات ایرانیان مقیم پاریس برای آزادی زندانیان سیاسی

رادیوفرانسه: در این همایش همچنین شرکت کنندگان به وضعیت نامعلوم رضا شهابی از رهبران سندیکای شرکت واحد ، که حدود دو ماه است همسر و وکیلش از سرنوشت او در زندان هیچ اطلاعی ندارند، اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری او و بقیه زندانیان سیاسی و نیز فعالان کارگری و سندیکائی شدند. عصر امروز گروهی […]

Free Blog Themes and Blog Templates