پست های برچسب: ممنوعی

05.7.2010

ممنوعيت موسيقي غيرمجاز در خودرو

فردا: برنا: رسول عباسی با تاکید بر رعایت رویکرد فرهنگی و حقوق شهروندی رانندگان تاکسی،گفت: رانندگان تاکسی حق استفاده از موسیقی و سی دی های غیرمجاز در تاکسی ها را ندارند. وی تصریح کرد: هیچ راننده ای حتی به درخواست مسافران حق استفاده از آهنگ های غیرمجاز را نداشته و در صورت استفاده،متخلف محسوب شده […]

Free Blog Themes and Blog Templates