پست های برچسب: منشورکوروش

10.2.2010

سردار همدانی:با منشورکوروش مخالفیم

عبرت: فرمانده سپاه محمد رسول الله می گوید: ارزش ها خط قرمز سپاه در حمایت یا عدم حمایت از دولتها است / ما الان در معرض یک تهدید نظامی جدی قرار گرفتیم سردار حسین همدانی درباره انتقادات سپاه نسبت به دولت با اشاره به منشور کورش و اینکه مهم نیست از این چه کسی دفاع […]

Free Blog Themes and Blog Templates