پست های برچسب: مولوی عبدالحمید

07.17.2010

مولوی عبدالحمید: جنایت زاهدان را نه شریعت قبول می‌کند و نه عقل و عرف

رادیوفردا: مولوی عبدالحمید، روحانی برجستهو امام جمعه اهل سنت زاهدان، در مصاحبه با رادیو فردا، حمله‌های انتحاری به مسجد جامع زاهدان را محکوم میکند و می‌گوید گروه‌هایی که دست به چنین اعمالی می‌زنند، حسابشان از مردم جداست. مولوی عبدالحمید: این جنایتی که مسجد‌ها را هدف قرار داده، عموم مردم نمازگزار را که مراسم مذهبی داشتند، […]

Free Blog Themes and Blog Templates