پست های برچسب: نسرين ستوده

10.16.2010

نسرين ستوده تحت شکنجه های شديد قرار دارد، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

گویانیوز: بنابه گزارشات رسيده به”فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران”وکيل زندانی خانم نسرين ستوده در اعتصاب غذا و تحت شکنجه های بازجويان وزارت اطلاعات قرار دارد. گزارشاتی از بند مخوف ۲۰۹ شکنجه گاه بازجويان وزارت اطلاعات حاکی از آن است که وکيل زندانی خانم نسرين ستوده در حالی که در اعتصاب غذا بسر می […]

Free Blog Themes and Blog Templates