پست های برچسب: هزینه

08.14.2010

آقای دوسیلوا همراهی با احمدی نژاد هزینه دارد!: «ایران»، موضوع داغ رقابت‌های انتخاباتی در برزیل

بازتاب: در همین حال در روزهای آخر هفته‌ ای که گذشت، هواپیمایی در سواحل ریو دوژانیروی برزیل به پرواز در آمده و پارچه‌ای که بر روی آن جمله ای را خطاب به رئیس جمهور ایران درج شده بود به نمایش گذارد، موضوعی که هرچند هدفش تخریب داسیلوا بود اما نکته قابل تاملش حضور پررنگ ایران […]

Free Blog Themes and Blog Templates