پست های برچسب: وزارت خارجه

12.17.2010

نیوزویک: جدال دروزارت خارجه

خودنویس: نیوزویک -صحنه‌ای درسیاست خارجی ایران پیش آمده که بسیار شبیه به سریال تلویزیونی «کارآموز» دونالد ترامپ و صحنه معروف اخراج شرکت کنندگان دردفتر ترامپ است. دریک لحظه محمود احمدی‌نژاد منوچهر متکی وزیر خارجه را درزمانی که درسنگال بود از کار برکنار کرد. این امر درایران امروز که همه امور دور از چشم مردم عادی […]

Free Blog Themes and Blog Templates