پست های برچسب: ولایت

03.14.2010

اقدام به خودکشی یک بسیجی ذوب شده!

به گزارش ایرنا: یک ذوب شده در ولایت که به قصد خودکشی سرش را روی ریل گذاشته بود پس از واژگون شدن قطار از محل حادثه گریخت!

01.19.2010

بن بست ولایت

نیک آهنگ:

Free Blog Themes and Blog Templates