پست های برچسب: پل اختاپوس

07.31.2010

بازتاب عجیب اظهارات احمدی نژاد درباره هشت پا

شفاف: ما متوجه هستيم آقاي احمدي نژاد! اما ببينيد، تنها به اين خاطر که پل اختاپوس پيش بيني نکرد که ايران همه دنيا را مي گيرد، به اين معني نيست که شما بايد آنرا شيطان بناميد زيرا اين اختاپوس فقط مسائل را آنطور که هست و يا خواهد بود مي بيند! آخرین نیوز – اظهارات […]

Free Blog Themes and Blog Templates