پست های برچسب: پناهجو

05.6.2010

تظاهرات اعتراضی در برابر سفارت ایران در کابل

بی‌بی‌سی: صدها نفر در کابل در برابر سفارت ایران دست به تظاهرات اعتراضی زده و علیه اقدامات دولت ایران شعار داده اند. روز پنجشنبه، 16 ثور/اردیبهشت (6 مه) برای دومین بار در یک هفته اخیر، گروهی از شهروندان افغانستان با اجتماع در برابر سفارت ایران در کابل آنچه را که بدرفتاری حکومت ایران با پناهجویان […]

Free Blog Themes and Blog Templates