پست های برچسب: کاریکاتور

12.29.2010

خاتمی: ما هم بازی!

خودنویس:

12.12.2010

رازبقا

نیک آهنگ کوثر:

10.14.2010

سفر به لبنان!

توفیق:

10.6.2010

امام خمینی: اقتصاد مال خَرَه!

خودنویس:

08.25.2010

جذب حداکثری و آشتی ملی مدل حکومت

نیک آهنگ:

08.24.2010

سرنوشت مرتضوی

نیک آهنگ:

08.10.2010

کاریکاتور از VG

منبع VG

08.2.2010

نیک آهنگ کوثر: درخت استبداد

خودنویس:

08.1.2010

لاکن اعدام کنید این محارب‌ها را…

خودنویس:

07.28.2010

کاریکاتور موسوی از کاریکاتوریست فراری، در سایت روزنامه ایران

بازتاب: میرحسین موسوی اخیرا در واکنش به مصاحبه محسن رفیقدوست درباره جنگ، اظهارداشت برخی ناگفته های دوران جنگ تحمیلی را خواهد گفت. به دنبال این اظهارات، یکی از کاریکاتوریست‌های فراری از ایران کاریکاتور زیر را در مورد سخنان موسوی منتشر کرد. به گزارش «خبر آنلاین»، سایت روزنامه ایران که کاریکاتوریست مزبور را با نام «ن […]

Free Blog Themes and Blog Templates