پست های برچسب: کلیسای

10.3.2010

افول اسلام در ایران: کشف 200 کلیسای خانگی در مشهد

جوان: اخبار بدست آمده از تلاش های سازمان یافته برای گسترش هدفمند کلیساهای خانگی در برخی شهرهای مذهبی دارد. به گزارش«جوان آنلاین»،طی چند ماه اخیر تأسیس کلیسای خانگی در شهر مشهد گسترش پیدا کرده و اخبار رسیده حاکی ازکشف 200کلیسای خانگی در این شهر حکایت دارد. گفتنی است این امر در حالی اتفاق می افتد […]

Free Blog Themes and Blog Templates