پست های برچسب: کما

08.31.2010

زندانی سياسی ارژنگ داودی در چهل و هشتمين روز اعتصاب غذا به کما فرو رفت، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

گویانیوز: بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران” زندانی سياسی ارژنگ داودی از شب گذشته در چهل و هشتمين روز اعتصاب غذا در حالت کما فرو رفت جان اين زندانی سياسی در معرض خطر جدی قرار گرفته است و احتمال وقوع يک حادثه ناگوار برای اين زندانی سياسی بسيار محتمل است. […]

Free Blog Themes and Blog Templates