پست های برچسب: کهکشان

09.4.2010

هوکینگ: خلقت بدون خدا هم ممکن است

بی‌بی‌سی: پرفسور هوکینگ قبلا نقش خدا در خلقت را پذیرفته بود استیون هوکینگ، یکی از شاخص ترین فیزیکدانان جهان، می گوید نظرش را در باره نقش احتمالی خدا در خلق کهکشان تغییر داده است. پرفسور هوکینگ گفته است که در نظریه هایی که در باره خلقت کهکشان وجود دارد جایی برای خدا نیست. او می […]

Free Blog Themes and Blog Templates