پست های برچسب: کور

11.20.2010

هشدار موسوی در امورد حتمال ایجاد ‘آشوب ساختگی’ به نام مخالفان دولت

بی‌بی‌سی: آقای موسوی در پیام خود در آستانه آذرماه و به مناسبت نزدیک شدن روز دانشجو، سه میلیون دانشجوی ایرانی را “بزرگترین سرمایه جنبش سبز” دانسته است میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران، نسبت به احتمال بروز شورش های کور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و انتصاب آن به […]

Free Blog Themes and Blog Templates