پست های برچسب: کیوان صمیمی بهبهانی

07.31.2010

گزارشی از کیوان صمیمی بهبهانی زندانی در اعتصاب غذای زندان اوین | رهانا

رهانا: کیوان صمیمی به همراه ۱۵ زندانی دیگر زندان اوین در اعتراض به شرایط نامساعد زندان و رفتار غیر مسئولانه زندانبانان از سه روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد. کیوان صمیمی که مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده «نامه»، عضو شورای ملی صلح، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، کمیته حمایت از حقوق شهروندی و نیز […]

Free Blog Themes and Blog Templates