پست های برچسب: گرسنگان

06.5.2010

رسپوبلیکا: اوضاع اقتصادی در ایران خطرناکتر از “انقلاب سبز” است

ریانووستی:”باریس نمیروفسکی” کارشناس پایگاه خبری تحلیلی “رسپوبلیکا” در مقاله خود نوشت: طبق اطلاعات پژوهشگران مستقل، ایران در مرز فاجعه اقتصادی قرار گرفته است. بحران جهانی، کاهش قیمت سوخت و تحریمات بین المللی مقامات ایران را به اتخاذ اقداماتی ناخوشایند برای مردم واداشتند که در درجه اول سبب نارضایتی فقیرترین اقشار جامعه شدند. تا بحال از […]

Free Blog Themes and Blog Templates