پست های برچسب: گلپور

11.26.2010

رجا‌نیوز: گلپور 1 سال پیش ادعاها علیه مشایی را به اطلاع مقام ارشد نظام رسانده بود

آفتاب: در پی انتشار نامه گلپور به مشایی كه در آن ادعاهای تكان‌دهنده‌ای علیه وی شده بود، رجانیوز در خبری با عنوان “فازجدید فتنه‌گری با جلوانداختن گلپور؛ متخصص‌پروژه‌های‌سفارشی تخریب!” این چهره تندرو را مهره یک باند سیاسی با سوابق امنیتی خواند. آفتاب: در پی انتشار نامه گلپور به مشایی كه در آن ادعاهای تكان‌دهنده‌ای علیه […]

Free Blog Themes and Blog Templates