29.06.2010

احمدی‌نژاد از رفسنجانی برای آمادگی به کنار کشيدن از قدرت تشکر کرد

پیک‌ایران: احمدی‌نژاد در پاسخ به اصرار خبرنگار برای پاسخ صریح‌تر، عبارت «خیلی ممنون» را پاسخ خود به سئوال خبرنگار دانست.
احمدی‌نژاد بابت کناره‌گیری هاشمی رفسنجانی از مناصب سیاسی از وی تشکر کرد.
به گزارش «فردا»، محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «اخیرا آقای هاشمی رفسنجانی گفته‌اند که تمایل دارند از قدرت کناره‌گیری کنند، نظر شما بعنوان کسی که با ایشان اختلاف دارید، چیست؟» درپاسخی عجیب تنها به ذکر عبارت «خیلی ممنون» اکتفا کرد.
وی، در پاسخ به اصرار خبرنگار برای پاسخ صریح‌تر به سوال وی، عبارت «خیلی ممنون» را پاسخ خود به سئوال خبرنگار دانست و گفت من پاسخ شما را دادم و تشکر کردم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌تر گفته بود که وی تمایل دارد از قدرت کناره‌گیری کند اما می‌ترسد قهر سیاسی تلقی شود.

Related posts:

  1. گزارش رسمی انصاری به سیدحسن خمینی درباره اتفاقات روز 14 خرداد: نجار به احمدی نژاد یادداشت داد که ادامه بده!
  2. واکنش انتقادی مصباح یزدی به احمدی نژاد
  3. فاش شدن هویت ترانه موسوی با حکم جلب مهدی هاشمی
  4. سهم رفسنجانی در بازداشت و آزادی مرعشی
  5. نقدی بر بیانیه پایانی خبرگان

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates