Jan 12 2006

چرند و پرند!

نوشته:     :::       1 پیام

احمدی‌نژاد: علیه همه ظالمان جهان، اقامه دعوی خواهیم کرد [+]
خُسن آقا: پس لطفا زحمت کشیده اول از همان کِر گوش خودتان شروع کنید تا بعد به ینگه دنیا برسید.
خوشوقت، مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد: تکذیب حضور امانپور خبرنگار CNN در تیم خبری همراه احمدی‌نژاد [+]
خُسن آقا: در خبرها آمده بود که گویا همخوابگی احمدی نژاد با شیطان بزرگ شروع شده! تنها کم رویی احمدی و شرکا باعث شده موضوع را علنی نکنند.
بازتاب: گزارش تصویری، سفر دولت به هرمزگان [+]
خُسن آقا: نقل است، در صفر احمدی نژاد به استان هرمزدگان شیر بیشه ولایت!! پنجه در پنجه استکبار جهانی افکند و زورآزمایی‌های فراوان بنمود.
بازتاب: سقط جنین، پذیرش ازدواج همجنس‌گرایان و روابط جنسی اتفاقی از جمله عواقب دیگر هستند. اروپا با این کار در حال یک خودکشی سیستماتیک با از بین بردن جمعیت خویش است. هیچ‌کدام از کشورهای اروپای غربی، درصد تولد کافی برای جایگزینی جمعیت خود را ندارند. [+]
خُسن آقا: به قول معروف، دیوانه که دیوانه ببیند خوشش آید (خبرنگار بازتاب را می گویم با این خبرنگار آمریکایی). فرق چندانی هم بین حکومت گران خشک مغز خودمان با این مذهبی های آمریکایی وجود نداردها، عجیب است که اینها با هم این همه پدر کشتگی دارند!

نوشته: در ساعت: 10:48 am در بخش: طنز

1 پیام  |           

1 پیام به “چرند و پرند!”

  1. سلام … عجیب نیست. بهترین خدمت را به هم با این پدرکشتگی میکنند!!!!

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

اخبار و مطالب خواندنی