31.07.2010

آيا ايران به نفت کش ژاپنی در تنگه هرمز حمله کرد؟

صدای آمریکا: کریستن ساینس مانیتور زیرعنوان «آیا ایران به نفت کش ژاپنی در تنگه هرمزحمله کرد؟» می نویسد ماموران تحقیق روز پنجشنبه در امارات متحده عربی گفتند یک مین دریائی ممکن است عامل ایجاد حفره ای باشد که این هفته در یک نفت کش ۱۶۰ هزار تنی ژاپنی در تنگه هرمزبه وجود آمد، هرچند که مالک نفت کش کماکان بر این باور است که احتمالا حمله ای در کار بوده است.

حدس و گمان ها درباره آنچه موجب ایجاد حفره ای بزرگ در بدنه نفت کش M Star شد، که پس از بارگیری در امارات متحده عربی و در راه بازگشت به ژاپن رخ داد، کماکان ضد ونقیض است.
بعضی ها به ایران اشاره می کنند که محتاطانه از قلمرو آبی خود حراست می کند، و به همین منظور در جریان جنگ ایران و عراق هزاران مین دریائی را کار گذاشته بود، که بعضی از آنها هنوزهم باقی اند.

سانحه این هفته در نزدیکی محلی رخ داد که در سال ۲۰۰۸ صحنه درگیری پنج قایق مسلح تندروی ایران با چند کشتی نیروی دریائی آمریکا حین گشت زنی در دوازده مایلی قلمرو ایران در تنگه هرمز بود.

تهدید اخیر ایران در مورد بستن تنگه هرمز به تلافی تحریم های اقتصادی اکنون خطری بزرگتراست.

به گزارشPress TV ، شبکه تلویزیون انگلیسی زبان دولتی ایران، خبرگزاری فارس در صفحه عربی خود اظهارات یک مقام ارشد در ایران را نقل کرده است که می گوید «اگر دشمنان قصد داشته باشند راه های دریائی را برای کشتی های باربری ایران نا امن کنند، تهران نیز در مهم ترین راه آبی استراتژیک جهان، مقابله به مثل خواهد کرد».

Related posts:

  1. اظهارات جالب سفیر پاکستان: دستگیری ریگی بدون کمک اسلام آباد امکانپذیر نبود!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates