Jan 09 2008

پیام آتوسا

نوشته:     :::       28 پیام

توضیح: این پیام در پای مطب قبلی نگاشته شده بود، دیدم حیف است در لابلای پیام‌های دیگر ناخوانده بماند اینجا می‌گذرم تا همه بخوانند.
سخن ما خطاب به خواستاران شرکت در انتخابات این است که درقالب قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ که پایه اش به صراحت و وضوح بر استبداد خودکامه مطلق نهاده شده است؛ رأی مردم را درانتخابات یا پیش پرده تأترهای رایج دیکتاتوری‌های عصر مدرن به بازی نگیرید اگر می‌توانید شاخ ولایت مطلقه و حکم حکومتی را درمجلس بشکنید؛ اگر می‌توانید تکلیف قطعی ترکیب ساختگی جمهوریت محکوم را با اسلامیت حاکم برای همیشه روشن کنید و قلاده سگ‌های هار ولایت مطلقه فقیه را به همراه اصل اساس ولایت به زباله دانی تاریخ به بندید ؛ این گوی و این میدان؛ جزاین شرکت درانتخابات ونشستن بر صندلی‌های وکالت درواقع چیزی جز چریدن در مزرعه حیوانات ولایت مطلقه نیست. به قول ژرژ اورول در مزرعه حیوانات همه برابرند اما بعضی ها برابرترند زیرا درمملکتی که در حکومتش وزارت ارشاد اسلامی وجود دارد؛ باید به صراحت بگویم که یا ما ملت هنوز ملتی صغیر و نابالغیم که حتی به ابتدائی ترین حقوق انسانی خود اشعار و اشراف نداریم و یا این که در تداول و تسلسل بدون وقفه قرنها زندگی در یوغ خشونت و خودکامگی و تجاوز حاکمان و تحمیق وتخدیروتحذیر واعظان و مفتیان غریزه تحول و قانون طبیعی تکامل انواع درما کشته شده است؛ دراین جا ذکر گفته یک یهودی روشن بین بجاست. اسحق بن آهارون از رهبران حزب کارگر و سندیکای کارگران اسرائیل وقتی در سال 1977 حزب افراطی مناهیم بگین برای اولین بار پس ازتأسیس دولت اسرائیل درسال 1948 با شکست حزب کارگر درانتخابات به اکثریت درکنیسه رسید؛ گفت:
اگر این اراده مردم است؛ پس باید مردم را عوض کرد یادش بخیر او دسن 99 سالگی در سال 2006 به ابدیت پیوست. مردم چگونه تغییر می‌کنند ؟ اگر درمجلس نمی‌توانید شاخ حکم حکومتی فرمان ولایت مطلقه دیکتاتور را بشکنید؛ یاد گفته دکتر مصدق ؛ آن مرد روشنروان خردمند و بیدار را به خاطر آورید که وقتی ازمجلس مأیوس شد به میان مردم رفت و گفت مجلس آن جاست که مردم آنجا هستند. انقلاب بهمن 1357 درحقیقت نخستین گام درشکستن طلسم شوم تقدیر تاریخی پیوند نامبارک دین و دولت قشری و مستبد باستانی مردم ایران بود. در آن انقلاب عظیم حلقه سنگین این پیوند نامبارک از هم گسیخت و دولت چندین قرنی سلطنت موروثی واژگون شد و این بار نوبت به نابودی همیشگی دین خودکامه باستانی است از آن رو که نطفه نابودی آن خود به خود با رهبری خمینی درشکم انقلاب بهمن 1357 بسته شد؛ همانگونه که نطفه واژگونی سلطنت خودکامه پهلوی در کودتای 28 مرداد 1332 بسته شده بود. وقتی شریعتمداران به ضرورت بر تخت تاجداران جلوس می‌کنند؛ عاقبتی جزسقوط ندارند. قدرت طعمه ایست که موش کورتاریک اندیشان را در تله تاریخ به بند می‌کشد. مفهوم انتخابات در نظام پارلمانی، به هیچ قیدی اعم از قید مذهبی یا مسلکی( ایدئولوژیکی ) یا قومی یا جنسی یا نژادی مقید نیست؛ درجامعه آزاد و دموکرات ساکنین کشوراز نظر مذهبی و مسلکی و قومی و جنسی و نژادی به اقلیت و اکثریت تقسیم نمی‌شوند؛ قید موازین اسلامی درتمامی اصولی که درقانونی اساسی جمهوری اسلامی به حقوق مردم و اختیارات و وظائف نهادهای قانونی مربوط می‌شود؛ هدفی جز محدودیت آزادی عقیده و آزادی بیان و آزادی وجدان؛ به نفع چارمیخ کردن استبداد و خودکامگی درفضای عمومی و حریم خصوصی زندگی مردم ایران منظورنظر واضعان قانون اساسی نبوده است. این قید و هرگونه قیدی به نام قانون در جداکردن مردم ایران به اقلیت و اکثریت با تمامی اصول مدون دراعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در تضاد است. خطاب من به کسانی است که همچنان درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند؛ اگر قادر به برچیدن این بساط آلوده و مسموم نیستند؛ مشاطه گر چهره زشت آن نشوید زیرا به قول فیلسوف آلمانی کریستف لیشتن برگ (1799 1742 ) من یقین ندارم که با تغییر؛ وضع بهتری خواهد آمد؛ اما یقین دارم که برای بهترشدن باید وضع تغییر کند.
آری وضع باید تغییر کند؛ اما بهترآنست که با نگاه به تجربه های ناکام گذشته از هم اکنون دراندیشه آن سوی تغییر وضع باشیم که آن کاریست کارستان زیرا از دست که نالیم که از ماست که برماست .
تغییر وضع احتیاج به آگاهی از گذشته و نقد خود درگذشته و مقدم داشتن مصالح عمومی برمنافع خصوصی و قبول این واقعیت که آزادی من جز قبول آزادی برای دیگران میسر نمی‌شود.
آتوسا
پ. ن.: این هم قانون اساسی جمهوری اسهالی

نوشته: در ساعت: 3:54 pm در بخش: انتخاباتی

28 پیام  |           

28 پیام به “پیام آتوسا”

 1. شیمبل says:

  چقدر این نوشته زیبا و تاثیر گذار بود. به همه توصیه می کنم ولو یکبار هم که شده قانون اساسی جمهوری اسلامی را بخوانند تا بفهمند آتوسا چه می گوید
  http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 2. والد بمانعلی says:

  تا وقتی آتوسا بانوهائی این چنین در فضای فرهنگی ایران نفس می کشند به افق های روشن امید می توان بست.

 3. شیمبل says:

  حسن آقا
  نمی فهمم چرا بعضی وقتها حس می کنم داری از اسلام دفاع می کنی. وقتی جمهوری اسلامی رو می نویسی جمهوری اسهالی به نظرم میاد یه جوری داری روی گند کاریهای این حضرات ماله می کشی. حرفم اینه که جای جمهوری اسلامی رو با اسهال و اینجور چیزها عوض نکن. باور کن اسلام از اسهال بسیار پلید تر و چندش آورتره. دیگر اینکه دلم می خواد همه بچه های وبلاگ نویسی که در باره اسلام می نویسن اسلام رو با کلمات مسخره جایگزین نکنن. فکر می کنم باید برای رسیدن به اونجایی تلاش کنیم که هر جستجویی برای اسلام و قران در اینترنت دست کم در صفحه اول و دوم کاملن سایتهای ضد مذهب باشه.
  آلتت برقرار باد

 4. عمو سیبیلو says:

  این شیبل داره زیر زیرکی تبلیغات اسلامی راه می اندازه هدف او به صورت غیر مستقیم با مطرح کردن
  ((دیگر اینکه دلم می خواد همه بچه های وبلاگ نویسی که در باره اسلام می نویسن اسلام رو با کلمات مسخره جایگزین نکنن))اینکه دیگه کسی به اسلام و 14 جاکش فحش نده و این حرفها فقط از دهن یه مبلغ اسلام(اخوند=ملا=مفتی) که در تقیه به سر می بره بیرون میاد
  شیمبل جان اگر شما واقعا از اسلام و نظام اسلامی متنفر باشی فحش دادن به اسلام باید مثل نقل و نبات از دهنت بیرون بریزه

 5. شیمبل says:

  عمو سیبیلوی عزیز
  من با اینکه به امام حسین بگم سید الجاکشین مشکل ندارم. ولی ترجیح میدم بنویسم سید الجاکشین (امام حسین). به جای جمهوری اسهالی بنویسم جمهوری اسلامی (حکومت مادرجندگان). مهم این است که در موتورهای جستجوی اینترنتی کسانی را که بدنبال واژه امام حسین می گردند حداقل یکبار واژه سید الجاکشین را ببینند.
  در گوگل بدنبال کلمه امام حسین بگردید و ببینید همه سایتهایی دو صفحه اول سایتهای شیعه دو آتشه هستند. تنها آخر صفحه دوم سایت آدرس یک جنده خونه رو حوالی میدان امام حسین میشه دید.
  به یاد داشته باشین که فحش دادن تازه قدم اوله که قداست رو از مقدسات بگیریم و به مومنین بفهمونیم که اگر متلن بگیم کیرم تو کون امام زین العابدین (همون زین المقعدین خودمون) سنگ نمیشیم. اصل ماجرا اینه که در قدم بعدی کل این اعتقادات رو به چالش بگیریم. ما اگر 1000 بار هم بنویسیم کیرم تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هیج اتفاقی نمی افته چون قانون اساسی قداستی نداره. ولی یکبار خوندن قانون اساسی به همه می فهمونه که این حضرات با قانون اساسی نوشتنشون چه کیری به ایران و ایرانی زدن و میشه اون رو به چالش گرفت. ولی قرانی رو که سالهای سال عوام اون رو مقدس شمردن و باور دارن همه چیزش درسته باید اول بهش رید و بعد به نقد گرفت.
  سیبیلت کلفت و آلتت برقرار باد

 6. از آتوسا به خاطر این مطلب محکم و منطقی باید تشکر کرد.
  با نظر شیمبل نیز که اساس فنی دارد موافقم. البته به این مسائل خسن آقا باید بیشتر وافق باشد.
  همگی موفق باشید.

 7. ستاد مرکزی says:

  وبلاگ سیاسی عبادی ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران آپدیت شد.

 8. وبلاگ سیاسی عبادی ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران آپدیت شد.
  http://jamkaran.blogspot.com

 9. Ramez says:

  چه پيام جذابي…

 10. Ramez says:

  بخونند نبوي ها و درخشانها که بقول نانا فهمشون بره بالا!

 11. Ardeshir says:

  حسن آقا
  اگر انتخاباتو تحریم می کنی چرا لوگویی را که درست کرده ای در وبلاگت قرار نمی دی؟

 12. خسن آقای عزیز
  این آتوسا خانوم مطلبش را از روی مقاله علی اصغر حاج سید جوادی به نام\”انتخابات در مزرعه حیوانات ولایت مطلقه\” عیناً کپی کرده است. این مقاله در سایت آژانس خبری کوروش آمده است.
  http://www.cyrusnews.com/news/fa
  میگم ها چقدر ذوق زده شدیم اولش!

 13. آقا اردشیر دولت، لوگو اون بالا دست راست همراه با لیست تحریم کنندگان قرار گرفته، در ضمن اگر لازم باشد صدتا لوگوی دیگر هم در رابطه با تحریم نسب خواهم کرد چه از نطر من امروز تنها راه نجات ملت ایران تحریم است و پشت کردن به این رژیم. پشت کردن به صورتی که رژیم احساس وحشت کند.

 14. شاه says:

  حکومت شاه خودکامه بود حالا تو بی گازی از سرما بمیرید تا بفهمید کی خودکامه بود
  ای ملت ناسپاس

 15. ط says:

  خسن آقا این لینکستان سایت شما دیگه تو phproxy کار نمی کنه! قبلا چطوری بود همونجور درستش کن.

 16. Ardeshir says:

  به جان خودم من که نه لوگویی میبینم نه لیستی! یه دونه لوگو حالا از توی اون صفحه که درست کردی و لیستی هم توش نیست ورداشتم گذاشتم تو وبلاگم مرحمت کن مارو هم به تحریمی ها ملحق کن.

 17. به شچم لینک ها را سعی خواهم کرد همین تعطیلات آخر هفته درستش کنم.

 18. عمو سیبیلو says:

  شیمبل جان قانع شدم ولی کی می خواهد روزانه پاسخ 1000 تا ادم حزب اللهی متعصب به اسلامو بده
  به نظر من روی همون مارمولک کم شد کافی بود تازه مارمولک باادب ترینشون بود اگه یدونه ازون بی چاک و دهنهای حرومزاده پاش به این جا باز بشه اونوقت باید حضرت مهدی(عج) بیاریمو باقالی بارکنیم

 19. عمو سیبیلو says:

  حسن اقا جون راستی حواست باشه داری کم کم می زنی تو جاده خاکی ها!!!
  شما در خبر
  «40 سرباز» در مصاف «300»
  چندین بار نام مقدس ایران را در کنار اسهال(اسلام) اوردی

 20. عمو سیبیلو says:

  اصولا چیزی به نام ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی هیچ وقت وجود نداشته . ندارد . نخواهد داشت

 21. mihanparast says:

  شرکت در انتخابات وظیفه ملی مذهبی ایرانیان است.
  ما به خاتمی و رفسنجانی رای می دهیم.

 22. kondjkav says:

  خُسن آقا جان!
  فردا شنبه ساعت 12 رو به روی پارلمان نروژ گِرد هم ايی برای آزادی دانش جویان زندانی است، که امیدوارم هر چه گسترده تر برگزار شود.به ويژه این روزها که دولت نروژ بارها ناخشنودی اش را از درنده خویی حکومت اسلامی نشان داده.

 23. برادر سیبیلو بنده اخبار را آنچنان که هستند منتشر می‌کنم و تنها آن بخشهایی که کار من است نام مستعار خودم را قبل از متن منعکس می‌کنم.
  بنا نیست ما هم مثل جمهوری اسهالی سانسور برپا کنیم که عزیز جان. مردم خودشان شعور دارند و سیاه را زا سفید تشخیص می‌دهند.

 24. شیمبل says:

  عمو سیبیلوی عزیز
  از قدیم گقتن جلوی آدم گوزو اگر نرینی خیال می کنه کون نداری.مارمولک هم تا بحال جای سفت نشاشیده بود، ولی علیرضا چنان رید به مقدساتش که دید دیگه از پس ماله کاریش بر نمیاد. در هر حال ما هستیم و جواب این مادر پیاله ها رو میدیم ور در کنارش بند از نتبان می گشاییم و یک شکم سیر به مقدساتشون میرینیم.
  آلتت و سیبیلت همواره کلفت باد

 25. به سوی تحریم انتخابات: جبهه ای بدون جنگ
  http://khakeiran.blogspot.com/2008/01/blog-post_11.html

 26. Asal says:

  Atoosa jaan:
  lotfan toozih bede!!! ba tashakor az Syamac

 27. سلام … هر شرکتی در این انتخابات آری گفتن به نظام هست …

 28. بگا دهنده ی مکار الماکرین says:

  یافتم
  حسن اقا جون یافتم
  همون سایتی که توسط مسلمین مادر جنده(sahar tv) اداره می شه و راه و رسم مسلمان شدن رو به اروپاییان و امریکاییان نشون می ده
  از یه انسان جوانمرد و ازاده خواهشمندم سایت زیرو هک کنه تا درس عبرتی بشه برای دیگر مبلغان اسلام
  اجرتون با کس بی بی فاطمه ی زهرا(س)
  http://www.convertstoislam.org
  راستی می خواستم بدونم ایا رزیم اخوندی علاوه بر راه انداختن کانال های
  العالم-الکوثر-العربیه-پرس تی وی-سلام تی وی-جام جم 1.2.3-سحر تی وی 1.2.3
  راه های دیگری برای به کیر گاو زدن پول ملت بلد نیست؟؟

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

اخبار و مطالب خواندنی