31.08.2010

دعوا سر لهاف ملا: آن موقع کجا بودید؟ شریعتمداری و عسگراولادی اصولگرا نیستند

الف: مدتی است برخی از نزدیکان رئیس جمهور تاکید می کنند که اصولگريی باید بازتعریف شود چرا که به زعم ايشان بسیاری از کسانی که در حال حاضر به اصولگرا شهرت دارند، اصولگرای واقعی نیستند.

در همین رابطه یک فرد جنجالی در دولت از برخی از کسانی که اصولگرا نیستند و خود را در این جرگه قرار دادند نام می برد و به طور نمونه به حسین شریعتمداری و حبیب الله عسگر اولادی اشاره می کند!

وی البته بدون نام بردن از حبیب الله عسگر اولادی، با ایما و اشاره، مقصود خود را به مخاطبین و حضار می رساند.

نکته قابل توجه این است که مدتی پیش در برنامه دیروز امروز فردا علی اکبر جوانفکر مدیر عامل ایرنا و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور که به نمایندگی از برخی اشخاص حاشیه ساز در برنامه حضور پیدا کرده بود ، دکتر احمدی نژاد را متعلق به جریان اصولگرا ندانسته بود . بنابراین ذکر این نکته ضروری است که جریان اصولگرایی نباید اجازه دهد افراد حاشیه ساز که برای جانشینی پروردگار و اسلام های انحرافی دائما در حال نسخه پیچی و تلاش هستند ، و خود را از اصولگرایی جدا می بینند ، به بهانه حضور در کنار افرادی ذاتا اصولگرا مانند دکتر احمدی نژاد، سکان هدایت و مدیریت اصولگرایی که امروزه در روند تحولات و معادلات جاری سیاسی کشور به مثابه پلی ارتباطی به سوی کسب قدرت و ارای مردم است را به دست بگیرند .

اگر موضوع بازتعریف پارامتر های اصولگرایی قرار باشد انجام شود باید از سوی اصولگرایان صورت پذیرد نه به وسیله افراد نامحرم انقلاب !

در دهه 70الی 80 شمسی که به علت عوامفریبی عده ای با طرح شعارهای عوامفریبانه مانند آزادی بیان ، حقوق بشر و… جریان اصولگرایی بیش از 5 انتخابات بزرگ را به طیف مقابل واگذار کرد افرادی مانند حسین شریعتمداری و عسگر اولادی پایبندی و عرق خود به گفتمان اصولگرایی که همان گفتمان امام و ولایت فقیه است را نشان دادند اما سوال این است که این متوهمان مدعی اسلام شناسی، ان روز برای تعالی فرهنگ اصولگرایی و انقلابی و نیز خروج از شرایط نابسامان کجا بوده اند و چه کرده اند که امروز خود را در این دور سیاسی آنقدر سهیم می دانند که جسارت بازتعریف مبانی ان را به خود وارد می دانند ؟

آقایان بگویند آن هنگام که کشتی انقلاب زیر ضرب تنش ها و بحران آفرینی های مختلف از اسلام آمریکایی تا هجده تیر بود کجا بودند که اکنون قصد ربایش این کشتی و تغییر و تعریف آن برای حرکت به سمت مسیر جدید هستند؟

Related posts:

  1. طرفداران احمدی نژاد در مجلس علیه مشایی نامه نوشتند
  2. چالش دو باند در قدرت؛ طیف کیهان در برابر طیف مشایی/احمدی‌نژاد
  3. نماینده ملایر: وزیر راست راست و چشم در چشم نمایندگان دروغ می‌گوید
  4. ليست كامل اسامي نمايندگان امضاء كننده نامه 175 نفر
  5. ناگفته های فتاح درباره جداشدنش از دولت

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates